verhuur / verkoop assortiment - Blobbing / Kenmerken

  • Bij losse verhuur krijgt u de onderstaande materialen mee
  • 1 blob
  • 1 luchtpomp
  • 6 betonnen ankers
  • 6 ankerlijnen
  • 6 zwemvesten
  • 6 helmen
  • Je moet zelf voor een plateau zorgen om vanaf te springen. Wij adviseren dat dit plateau niet hoger ligt dan 4 meter boven het wateroppervlak.